Telefon
WhatsApp

Adres

Karakaş Mah. Zincirlikuyu Cad. Yeni Belediye Dükkanları No:62 İç Kapı No:3 KIRKLARELİ

Telefon

0(532) 410 69 28

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre Türkiye sınırları içinde bulunan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisine tabidir. Emlak Vergisini maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmazı malik gibi tasarruf edenler ödemekle yükümlüdür. (E.V.K. Md.1,Md.3)

(E.V.K. md.8)

  • Mesken’de  %01….Büyükşehirlerde %02
  • İşyerlerinde %02……Büyükşehirlerde %04
  • Arsa’da %03…………..Büyükşehirlerde %06
  • Arazi’de %01………….Büyükşehirlerde %02

(E.V.K.md.23)

Yeni bir bina, arsa veya arazi edinilmesi durumunda satın alınan bütçe yılı içerisinde ilgili belediyeye emlak vergi bildirimi yapılmalıdır. Ancak, tapu tescil tarihi yılın son üç ayında olması durumunda tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde emlak vergi bildirimi yapılmalıdır. Süresinde beyan vermeyen mükelleflere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre usulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları uygulanır.

Emlak Vergisi bildirimi için belediyeye tapu fotokopisi, yeni binalarda yapı kullanma izin belgesi veya numarataj belgesi fotokopisi ve bildirim ile müracaat edilmelidir.(Bildirim Posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilebilir)

Öncelikle alınacak olan arsanın tapusunun olup olmadığına hisseli ya da müstakil tapulu olup olmadığına bakılır.

Arsanın ait olduğu bölgenin Tapu Sicil Müdürlüğü'nden alınacak olan arsanın tapu kayıtlarında ipotek, haciz ya da kısıtlayıcı bir durum olup olmadığı kontrol edilir.

Arsanın ait olduğu ilçe/belde varsa büyükşehir belediyesinden alınacak olan arsanın pafta, ada, parsel numaraları belirtilerek planlardaki durumu ve bölgenin jeolojik yapısı öğrenilir.

Bilgiler tamamlanınca tapudan satış gerçekleşir. Noterden yapılan satışlar tapuda geçerli değildir.

Kamulaştırılması kararlaştırılan toprakların başka amaçlarla kullanılmasını, vurgunculuğa konu yapılmasını önlemek ve genel olarak taşınmazlar üzerinde başkalarının olan hakları belirtmek amacıyla, bu durumun tapu kütüğüne işlenmesidir.

Hisseli tapu, bir gayrimenkuldeki ortakların sayısını ve hisse oranlarını gösteren tapudur.

Hisseli arsa tapularında kişilerin toplam arsa içindeki yerleri tapu kayıtlarında görünmez ancak ortaklar kendi aralarında bu ayrımı anlaşarak yaparlar fakat bu ayırım tapu kayıtlarında görünmez.

Müstakil (bağımzsız) tapu, bir tek kişiye ait olan ve sınırları, yeri kadastral paftalarda belirtilen ortakları olmayan tapudur. Gayrimenkul alımlarında bu tapu tercih edilmelidir.

Emlak Danışmanı Olmak İster Misiniz?

Kariyerinizi ve büyümenizi geliştirmenize yardımcı olacağız.
İnsan Kaynakları