Telefon
WhatsApp

Trakyada Yatırımlık Arazi

Haberler
Trakyada Yatırımlık Arazi

Trakyada Yatırımlık Arazi

Arazi Nedir? Arazi, belirli sınırları olan ve yerleşim yerlerinin dışında kalan zemin parçalarına denir. Yani insan yapımı yol yerleşim yeri gibi bölgelerin dışında kalan kırsal alandaki toprak parçalarıdır. Arazilerin sınırları dağlar, yollar, tepeler ve işaretlerle belirlenebilir.

Arazi ve Arsa arasındaki fark nedir?

Arsa, şehirlerin belirli yaşam alanlarında yapı yapmak için ayrılmış arazi parçalarına denir. Bir arazinin arsa olarak kabul edilebilmesi için parsellenmiş olması gerekir. Emlak Vergi Kanunu’nun 12. maddesine ve yaptığımız tanımlara göre, her arsa bir arazidir ancak her arazi arsa değildir diyebiliriz.

Arazi türleri nelerdir?

Araziler mülkiyet tiplerine göre üç kategoriye ayrılır:

Hazine (Devlet) arazileri

Şahıs arazileri

Köy, otlak ve mera arazileri

Devlete ait olan ve kamu yararı için kullanılan araziler hazine arazileridir. Şahız arazileri ise belli bir kişiye ait olup, kişi veya kişiler üzerine tapulu olurlar. Bu tip arazilerin yönetim hakkı da tapu sahibine aittir. Herhangi bir köyün yer aldığı arazi ise köy, otlak ve mera arazileri kategorisinde, köyün ortak malı ve kullanım alanı olarak değerlendirilir. Parsellenmesi veya satılması düşünülemez.

Arazi nasıl satın alınır?

Devlete ait bir araziyi satın almadan önce yerine getirilmesi gereken bazı koşullar vardır. Bu koşullar şu şekildedir:

İkametgâh adresine sahip olunması,

İlerleyen zamanlarda oluşabilecek yazışma ve tebligat gibi durumlar için Türkiye’de bir adres gösterilmesi,

Özel kişiler için kimlik numarasını, tüzel kişiler için vergi kimlik numarasını belgelenmesi,

Devlet arazisi ihalesinin geçici teminatının ödenmesi,

Mal Müdürlüğünün ya da Defterdarlığın onayladığı arazilerin belgelenmesi.

Gerekli evrakları toplandıktan sonra, açılan ihalede en yüksek teklifi vererek devlet arazisini satın alabilirsiniz. Bir sonraki aşama ise arazi tapusunu almaktır. İlk hafta içinde arazinin bedelinin tamamını ya da taksitlerin %25’ini ödemeniz gerekir. Kalan taksitleri ise ilk ödemeden sonraki iki yıl içinde ödeyebilirsiniz. Ödemeler tamamlandıktan sonra arazi tapusunu sahip olmuş olursunuz.

Arazi alırken nelere dikkat edilmeli?

Arazi Alımı

Birtakım faktörler göz önünde bulundurularak bir arazinin gelecekte değerlenip değerlenmeyeceği büyük ölçüde tahmin edilebilir. Hatta birtakım faktörlerden kaçınarak o arazinin ilerideki kazanç potansiyeli yükseltilebilir. Sit alanları ve su havzası gibi imara açılmayan alanlardan arazi almak mantıklı bir yatırım olmaz. Ormana yakın yerler orman bölgesi kapsamına alınabilirler. Verimli tarım arazilerine inşaat hakkı tanınmayabilir. Gaz nakil ve enerji hatları üstündeki arazilerde kamulaştırma söz konusu olabilir. Arazi alırken dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Nüfus yoğunluğunu artış hızı

Bakanlıkların yatırım planları

Belediyelerin yatırım planları

Özel sektör yatırım planları

Yola olan mesafe, Yola cephe uzunluğu

Çevre düzeni planları

Atık ve arıtma tesislerine mesafesi

Şehir ya da ilçe merkezine yakınlığı

Demiryoluna mesafesi

Havaalanına yakınlığı

Sahile yakınlığı

Enerji hatlarına mesafesi

Yüksek gerilim hatlarına olan uzaklığı (telin altında kalıp kalmadığı)

Akarsulara yakınlık, Su havzalarına yakınlık

Sulama alanlarına mesafesi

Orman ve ağaçlandırılacak alanlara yakınlık

Korunacak alanlarda olmaması

Sit alanlarında olmaması

Askeri bölgelere yakınlığı

Kuru ya da sulu tarım alanı olup olmaması

Turizm bölgeleri ve alanlarına mesafesi

Organize Sanayi Bölgelerine yakınlık

Deprem bölgesinde olup olmaması, fay hatlarına mesafesi

Yukarıdaki maddeler araziye imar gelme ihtimalini etkileyebiliyor. İmar geldiğindeki değer artışı ise bu maddelere göre çok yüksek veya çok düşük olabiliyor.

Arazi gibi uzun vadeli yatırımlar için 5-10 sene beklenmesi gerekebilir. Sabırlı olun!

Emlak Danışmanı Olmak İster Misiniz?

Kariyerinizi ve büyümenizi geliştirmenize yardımcı olacağız.
İnsan Kaynakları